Termografi

Vi tilbyr flere tjenester innen termografi. Trykk på fanene under for å lese mer i detalj om hver enkelt tjeneste.

Termografi er en inngrepsfri inspeksjonsmetode hvor man benytter et infrarødt kamera til å produsere bilder basert på overflatetemperaturer. Inspeksjonene kan foretas på trygg avstand, og kameraet utgir ingen form for stråling eller annen kontakt med objektet som inspiseres.

IR Vision AS tilbyr gode og pålitelige inspeksjoner innen termografisk analyse både on- og offshore. Alle inspektørene har minimum level 1 sertifisering innen termografi, og jobber alltid mot å levere et førsteklasses produkt og innen alle aspekter hvor termografi kan være til hjelp for kunden.

Scale avleiringer

Bildet over er et godt eksempel på scale (avleiringer) i prosesslinjer. De mørke lilla områdene av linjene antyder en mye lavere temperatur enn resten, og er generelt sett en sterk indikator på scale. Noen av fordelene med denne teknologien er at den gir en komplett oversikt av scaleutviklingen, forbedret innsikt til å optimalisere scaleinhibitor og en forbedret evne til å velge rett tidspunkt for rengjøring. IR Vision benytter de nyeste og mest effektive inspeksjonsverktøyene, samt utmerkede analyseprogram til å kvantifisere og plotte trender.

Varmevekslere

Scale avleiringene illustrert i termogrammet over er helt avgjørende for hvor effektivt og funksjonelt varmeveksleren opererer.

Avleiring i tanker

IR Vision kan bidra med å måle høyden på avleiringer i en hvilken som helst uisolert tank. Inspeksjon på isolerte tanker kan også lett utføres ved å lage til luker på utvalgte punkter langs med tanken. Grensesnittene mellom væske og gass kan også plottes grafisk, i tillegg til plott av trender over tid.

Varme overflater / Tennkildekontroll

IR Vision utfører regelmessig inspeksjoner av eksoskanaler og motorer for å kunne vurdere tilstanden til utstyret ved å kartlegge alle punkt med overtemperatur. Høye temperaturer utgjør en sikkerhetsrisiko i klassifiserte områder, og manglende isolasjon kan resultere i overtemperatur på utstyr og gjennombrenning av eksoskanal.

Lekkasje i ventiler

Når en ventil i lukket posisjon under trykk har en intern lekkasje, så kan de første fasene av lekkasjen bli avdekket ved å observere at området nedstrøms ventilen har en lavere temperatur enn oppstrøms på grunn av gassekspansjon. En lekkasje i en ventil fylt med væske, kan detekteres på grunn av temperaturen som blir båret nedstrøms ventilen.